SHOPMC Dynamics - práce s objednávkami, možnosti úpravy před vytvořením faktury

U naprosté většiny eshopů v administraci můžete objednávku převzít, vyřídit, pozastavit .... Ale ne ji upravit, odebrat, co potřebujete, změnit počty, přidat jiné zboží, následně uložit a jedním klikem vygenerovat fakturu, která se automaticky ihned odešle klientovi a Vám v kopii. Vše je plně automatické, jakákoliv změna statusu z Přijato na Převzato, Vyřízeno, Pozdrženo, Čeká na úhradu..., se ihned odesílá klientovi sama. 

Díky této možnosti a výbornému propojení jednotlivých prvků eshopu získáváte velmi kvalitní systém s firmou, která ho vypiplala od píky a zná ho jak své boty - s námi :)